ชาวภูเขาทองเฮ! “นิพนธ์”ถวายโฉนดที่ดิน 64 ไร่แก่วัดสระเกศ หลังวัดยื่นขอรังวัดมานาน

ชาวภูเขาทองเฮ! “นิพนธ์”ถวายโฉนดที่ดิน 64 ไร่แก่วัดสระเกศ หลังวัดยื่นขอรังวัดมานาน พร้อมประกาศเดินหน้าออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชนที่มีหลักฐานถูกต้อง หวัง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมประกอบพิธีถวายโฉนดที่ดินแด่พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 56 9/10 ตารางวา

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า การมอบโฉนดครั้งนี้ สืบเนื่องจากวัดสระเกศฯได้ทำการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และได้มีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จในช่วงที่ตนได้มากำกับดูแลกรมที่ดิน และมีนโยบายชัดเจนที่จะเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีหลักฐานถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิต สามารถสร้างมูลค่าต่อยอดในเรื่งเศรษฐกิจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ต่อไป ซึ่งปีงบประมาณ 2565 นี้ได้มีการประกาศเพื่อเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวน 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย

Leave a Reply