คณะสงฆ์ปทุมธานีและคณะน้อมถวายเครื่องบริโภคแด่สมเด็จพระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นำโดยพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกเข้ากราบน้อมถวาย เครื่องบริโภคสมทบการตั้งโรงทานสนองพระดำริฯ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระยาดของโรคโควิด-19 แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้รับมอบถวาย ณ อาคารสัมฤทธิ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Leave a Reply