“มจร”ทำสะอาดครั้งใหญ่เข้มป้องโควิดวันประสาทปริญญา

                   “มจร”ทำสะอาดครั้งใหญ่ เข้มป้องโควิดวันประสาทปริญญา 12-13 ธ.ค.นี้

           วันที่ 6 ธันวาคม 2563 พระทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และฉีดสารทำความสะอาดทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันที่ 9-13 ธันวาคมนี้

           โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและพลทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลบางปะอิน เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา เทศบาลอำเภอเชียงรากน้อยเทศบาลเมืองปราสาททองเทศบาลเมืองลำตาเสา เทศบาลอบต.ลำไทร

 สำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันที่ 9-13 ธันวาคมนี้ มีกำหนดการดังนี้

          วันที่ 9-11 ธันวาคม พิธีเปิดและซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตทุกระดับ

          วันที่ 12-13 ธันวาคม พิธีประสาทปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นที่ 65 ปริญญาโทรุ่นที่ 30 และระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 16 จำนวนทั้งสิ้น 4,500 รูป/คน โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหารและสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา ปฎิบัติหน้าที่แทนพระองค์

          เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยจึงได้ตระหนักและมีมาตรการเข้มงวดในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดังนี้

           1.ก่อนพิธีประสาทประปริญญาบัตรจะต้องตรวจและเข้มงวดกับทุกรูป ทุกคนที่เข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย(ระยะเฝ้าระวัง)

            2.มหาวิทยาลัยได้ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้งบริเวณถนนหนทาง อาคาร หอประชุมและที่สาธารณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีประสาทปริญญาทั้งก่อนงานและทุกวันงาน

            3.ฉีดยาทำความสะอาดในทุกอาคาร ทุกสถานที่และทุกเต๊นท์ที่มาตั้งในบริเวณมหาวิทยาลัย

            4.ผู้บริหารที่จะเข้าไปภายในหอประชุม มวก.48 พรรษา ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรจะต้องผ่านการตรวจและมีใบรับรองมาแสดงอย่างถูกต้อง

            5.บัณฑิตทุกระดับชั้นที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 4,500 รูป/คน ต้นสังกัดคือคณะที่สังกัด วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ต้นสังกัดจะต้องมีใบรับรองผลการตรวจมาส่งส่วนกลางอย่างเป็นทางการ

             6.วันงานที่หน้าห้องประชุมจะมีการตรวจคัดกรองอีกรอบอย่างเข้มงวด กับทุกท่าน ทุกคนและจะไม่อนุญาตให้ญาตและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในหอประชุม

             7.ระหว่างบัณฑิตนั่งรอในพิธีและเข้าแถวเพื่อขึ้นรับปริญญาบัตร จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจ

             พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีนี้จำเป็นที่จะต้องเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทุกคนและเป็นภาระของมหาวิทยาลัยที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

           สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนวันที่ 12-13 ธันวาคม การจราจรจะแน่นหนาและคับคั่ง ถ้าไม่จำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางในถนนที่ใกล้เคียงรอบ ๆ มหาวิทยาลัย

Leave a Reply