กะเหรี่ยงอมก๋อย บวชอุทิศถวาย “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”

         วันที่ 14 ธ.ค. 64  วานนี้เพจ “ธรรมะห่มดอย” ได้โพสต์ว่า วันนี้พี่น้องชาวเขาบนดอยอมก๋อยขอบวชศึกษาธรรม น้อมอุทิศถวายแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  อดีตประธานคณะพระธรรมจาริก

         หลวงพ่อละสังขาร  พี่น้องชาวเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงอำเภออมก๋อย  ขอบวชศึกษาธรรม จำนวน 13 คน ขอน้อมอุทิศถวายแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตอบแทนพระคุณหลวงพ่อที่มีต่อพี่น้องชางเขามาโดยตลอด  ณ  วัดพระธรรมจาริกบ้านตุงติง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยท่านพระอาจารย์จันทร์  ตันติปาโล และคณะพระธรรมจาริก

Leave a Reply