สมเด็จพระพุฒาจารย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดเชิงเขา จ.สระบุรี

วันที่  6 มีนาคม 2566  เวลา 10.59 น. ชึ่งตรงกับวันมาฆบูชา พระราชวัชรสารบัณฑิต (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า พระครูปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ.สระบุรี พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากมหานายกแห่งประเทศศรีลังกา ขึ้นประดิษฐานเป็นการถาวร ณ ยอดเจดีย์ พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานประกอบพิธี

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวว่า พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก วัดเชิงเขา จ.สระบุรี นี้ คณะศิษยานุศิษย์ในนามมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ร่วมกันสร้างขึ้นในบริเวณยอดภูเขาภายในวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก บนยอดสุดของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถัดมาเป็นหลวงพ่อแก้วปางประทานพรองค์ใหญ่ ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์ ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารน้ำตก เป็นต้น

 การสร้างพระเจดีย์ในครั้งนี้นอกจากจะบ่งบอกถึงศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัยแล้วยังเป็นการปฎิบัติตามหลักเจดีย์ 4 คือสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ระลึก สร้างความเลื่อมใสศรัทธา อันประกอบด้วย ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์และอุเทสิกเจดีย์ อีกด้

วันนี้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วัดเชิงเขา จ.สระบุรี และมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก จึงถือเป็นวันมหามงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปรากฎเป็นพระธาตุเจดีย์ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนคนไทยได้กราบไหว้บูชาตราบนานเท่านานบนยอดเขาแห่งนี้ พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply