กมธ.ศาสนาฯสภาฯเล็งชง ผลวิจัย”โควิด-19ส่งผลกระทบวัด” หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการ

วันที่ 11 มิ.ย.2563 ที่รัฐสภา ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข ผู้อำนวจการโครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบต่อภารกิจและบทบาทของวัดในสถานการณ์โควิด-19” และตัวแทนนักวิจัย 4 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด, ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา, ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, ดร.ดวงใจ ปินตามูล จากนักวิจัย 80 คน ทั่วประเทศ เข้ายื่อผลการวิจัยต่อคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุชาติ อุสาหะ ประธานกรรมาธิการฯเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้ ผอ.โครงการฯชี้แจงและสรุปผลการวิจัย และนายสุชาติ กล่าวว่า ขอบคุณที่ทำงานวิจัยนี้ การมายื่นผลการวิจัยที่นี่ถือว่ามาถูกทางแล้ว คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จะนำเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองศาสตราจารย์ รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า อยากได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนำไปให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนพลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ กล่าวว่า ควรสนับสนุนงานวิจัยนี้และควรสนับสนุนวัดในเรื่องต่างๆ เช่น การซื้อเจลล้างมือ หน้ากาก รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ไปถวายวัด ต้องเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทางด้านนายนพดล แก้วสุพัฒน์ ถามว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวัดใหญ่ วัดเล็กผลกระทบเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

Cr.เฟซบุ๊ก ป. พุทธศาสน์ศรัทธา

Leave a Reply