สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานปลูกป่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถ้มภ์ฯ เป็นประธานปลูกป่าในโครงการจตุรพฤกษ์อุทยาน ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระเทพภาวนาวิกรม เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและมวลจิตอาสาถวายการต้อนรับ

Leave a Reply