“ส.ส.นิยม”ถาม”เจ้าคณะแขวง “ทำไมรีบร้อนปลดเจ้าอาวาสวัดมณฑป”

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพระครูพิพัฒน์วรคุณ เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี มีคำสั่งพักตำแหน่งของ พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ว่าทำไมถึงรีบปลดจากตำแหน่งนัก ทั้งๆ ที่พึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็รีบปลดในทันทีเลยหรือ เพียงแค่คำพูดว่าท่านพูดว่าไม่รับศพตำรวจ มันเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงเลยหรือ? เป็นความผิดตามพระธรรมวินัยข้อใด? และผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในประเด็น ที่อาจละเมิดจริยาพระสังฆาธิการข้อใด? ซึ่งตามกฎนิคหกรรมตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ ก็มีวิธีปฏิบัติอยู่ก็ควรดำเนินการตามกฎนิคหกรรม ท่านในฐานะในการเป็นผู้ปกครองสงฆ์ในระดับแขวง ท่านควรจะมีเมตตา-พรหมวิหาร4 และมีหลักธรรมาภิบาลต่อสัทธิวิหาริก และอันเตวาสิก ที่พึงปฏิบัติต่อกัน

เพียงผู้ใต้บังคับบัญชาท่านพูดคำว่า “ไม่รับศพตำรวจ” และมีป้ายประกอบ มันเป็นความผิดขั้นร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องปลดอย่างเร่งด่วนพร้อมกับต้องรีบตั้งรักษาการเจ้าอาวาสทันทีเลยหรือ? หรือว่าท่านมีใบสั่งจากใคร? เรื่องนี้ตนของถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ถวายการคุ้มครองพระสงฆ์และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าความผิดเพียงคำพูดหรือมีป้ายซึ่งไม่ใช่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ ฆ่าคนตายหรือฆ่าข่มขืน ทำไมถึงลงโทษถึงขั้นรุนแรงด้วย และทำไมไม่เข้าไปคัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าอาวาสเขามีอำนาจจะให้ใครเข้าวัดหรือไม่ก็ได้ถ้าดุลพินิจเห็นว่าเป็นเรื่องความอยุติธรรมและเกิดความเสียหายแก่วัดได้ ทั้งนี้ตนขอส่งกำลังใจไปให้พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ขอให้ท่านเจริญอยู่ในธรรม อย่าไปยึดติดอำนาจที่มองไม่เห็นทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนี้ และตนจะขอตั้งกระทู้สดเพื่อสอบถามไปยังนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ เพื่อสอบถามถึงความชอบธรรมต่อไป

Leave a Reply