พระพรหมวชิรญาณ แนะพระธรรมทูต ทำงานแบบ’พุทธนิกาย’

พระพรหมวชิรญาณเปิดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 แนะทำงานร่วมกันแบบ ‘พุทธนิกาย’ อย่าแบ่งนิกาย

วันที่ 4 มี.ค.2562 พระพรหมวชิรญาณ(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า การทำงานด้านเผยแผ่ในต่างแดนนั้น ตนเป็นพระธรรมทูตยุคแรกๆที่ทำงานด้านนี้ ซึ่งถือได้ว่ามีความลำบากในการทำงานมาก เพราะติดขัดทั้งในเรื่องกฎหมาย การถูกล้อเลียน ดูถูก จากคนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ดังนั้นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศต้องหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน ที่สำคัญต้องทำงานให้สอดคล้องกับทั้งพระธรรมวินัย และกฎหมายในแต่ละพื้นที่ จะทำถูกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ นอกจากนี้ไม่ควรทำงานแบบแบ่งนิกาย มหานิกาย ธรรมยุต ขอให้ทำงานร่วมกันแบบ “พุทธนิกาย”

ด้านพระโสภณวชิราภรณ์(ไสวโชติโก)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมจร. ประธานการดำเนินการจัดอบรมฯ กล่าวว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.-31 พ.ค. ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การบูรณะอาคาร ศาสนสถาน และการศึกษาดูงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย และเนปาล

นอกจากนี้จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม ตามความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยจะแบ่งเป็นระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งจะมีการอบรมที่แตกต่างกันไป เช่น ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับสูง จะมีการฝึกเทศน์ บรรยายธรรม เขียนบทความ เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกรูปต้องเลือกประเทศที่ต้องการจะเดินทางไป เพื่อที่จะฝึกภาษาท้องถิ่นให้กับพระธรรมทูตเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ที่เข้าอบรมรุ่นที่ 25 นี้ ยังคงเลือกประเทศที่จะเดินทางไปคือ สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบทวีปยุโรปมากที่สุด

Leave a Reply