ส.ส.เพื่อไทยอภิปรายแนะ ส่งเสริมปชช.เรียนพุทธทุกระดับชั้น พศ.ควรทำงานเชิงรุก จัดงบฯทำนุบำรุงวัด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้(6พ.ย.) นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายปรึกษาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 )

1. ให้มีการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนพระพุทธศาสนาทุกระดับชั้น และครูผู้สอนควรมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

2. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ลดลง

3. ให้มีการจัดสรรงบประมาณทำนุบำรุงวัด

พร้อมกันนี้ ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายปรึกษาหารือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะประเด็นที่มีการวิจารณ์ในโซเชียลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาพระพุทธศาสนาในวิชาสังคมศึกษาโดยให้เป็นวิชาเลือก จึงต้องการทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการมีแนวความคิดอย่างไร

Leave a Reply