วางหมากโค้งสุดท้าย! ผู้สมัครส.ส.แผ่นดินธรรม ผุดแผน’สาริกาป้อนเหยื่อ’

วันที่ 4 มี.ค.2562 ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์(มหาเหลา) ผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท เขต 2 เบอร์ 22 พรรคแผ่นดินธรรม ได้แบ่งกลุ่มนโยบายของพรรคเพื่อให้เข้าใจง่ายประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคมและศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับหลักภาวนา 4 ภาวนา คือ 1. กายภาวนา 2. สีลภาวนา 3. จิตภาวนา และ 4. ปัญญาภาวนา ตรงตามสโลแกนของพรรคคือชูศีลธรรมนำชาติ ทั้งนี้เนื่องจากมีกลุ่มคนไม่หวังดีปลอมนโยบายของพรรคเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

ดร.ณวพงศ์ธร เปิดเผยว่า เลือกตั้งเข้มข้นเข้ามาทุกที 24 มีนา วันที่ประชาชนจะใช้สิทธิของตนจะเลือกคนที่ใช่ หรือ เลือกคนที่ชอบ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคแผ่นดินธรรม ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ด้วยหวังมีตัวแทนชาวพุทธ เข้าไปปกป้องพระพุทธศาสนาในสภา

“พรรคแผ่นดินธรรม เป็นพรรคน้องใหม่ ไม่มีทุนให้ผู้สมัครไปเตรียมการและดำเนินการสู้ศึก ผมเอง แม้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเพื่อนๆในพรรค แต่ผมก็ยังมีกำลังใจดีอยู่ ผมไม่เอาสิ่งที่ไม่มี มาทำลายสิ่งที่ผมมี ผมได้แนวทางการสู้ศึกครั้งนี้ โดยนำแนวทางการประกาศหลักธรรม 5 ประการ ของพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. มาบูรณาการทำงาน คือ 1.ตกปลานอกบ้าน 2.ประสานสิบทิศ 3.ผูกมิตรทั่วหล้า 4.บริหารปัญญา 5.สาริกาป้อนเหยื่อ

อธิบายความว่า 1.ตกปลานอกบ้าน – ต้องออกจากบ้าน ไปพบชาวบ้าน 2.ประสานสิบทิศ – ติดต่อประสานงานผู้ที่ช่วยให้ภารกิจสำเร็จ เราไม่สามารถทำงานได้เพียงลำพัง วางคนให้ถูกกับงาน ไหว้วานคนให้ถูกกาลเทศะ 3.ผูกมิตรทั่วหล้า -มีความเป็นมิตรภาพกับทุกคน มีความเป็นพี่เป็นน้องร่วมแผ่นดินเดียวกัน 4.บริหารปัญญา
-มีข้อมูลด้านประชากร ชุมชน ด้านพื้นที่ เพียงพอในการตัดสินใจทำงานลงพื้นที่ 5.สาริกาป้อนเหยื่อ -ชี้แจงนโยบายพรรค ที่เป็นประโยชน์และความสุขของประชาชน ท้าทายให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคแผ่นดินธรรม

“ภารกิจปกป้องพระพุทธศาสนา ผมทำผู้เดียว ไม่มีวันสำเร็จ” ดร.ณวพงศ์ธร ระบุ

Leave a Reply