โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เร่งช่วยประชาชนชาวน่านสู้ภัยโควิด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้ประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันทั่วประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง และภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจำนวน 360 เตียง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมาและขณะนี้ก็ยังสามารถทำเป็นกระโจมกระจายไปได้อีกอย่างน้อย 150 เตียง

ก่อนหน้านี้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดตั้งโรงทานขนาดใหญ่เพื่อออกช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้

แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมของประชาชนชาวจังหวัดน่านมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯโดยพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนชาวน่าน

นอกจากเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแล้ววิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดเชื้อทุกรูปแบบทั้งมอบที่นอน หมอนมุ้ง เครื่องใช้ประจำตัวเช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น โรงพยาบาลสนามแห่งนี้วิทยาลัยสงฆ์และคณะสงฆ์จะเปิดดำเนินการไปจนกว่าบ้านเมืองจะกลับมาปกติ

Leave a Reply