พระสิ้นคิด “เจอแล้ว” ถูกร้องโทษหนัก  “อวดอุตริ” ด้านทนายชื่อดังโต้มีพระธรรมยุตบางรูป “อิจฉาตาร้อน”

วันที่ 21 พ.ค. 2566  วันนี้มีเอกสารว่อนเน็ต เป็นหนังสือนิมนต์พระสิ้นคิดหรือ หลวงตาสินทรัพย์ จรณธมฺโม  ประธานที่พักสงฆ์ป่าบ่อน้ำพระอินทร์ พระที่โด่งดังในโซเซียล ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวน สไตร์การพูดตรงไปตรงมา ซึ่งบางคำพูดมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ จาก พระครูภาวนาญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอสิรินธร -บุณฎริก (ธรรมยุต) ในหนังสือดังกล่าวมีความว่า ด้วย สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) แจ้งว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใช้นามว่า “คณะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากพระสงฆ์” และ “กลุ่มพลังเงียบปกป้องพระพุทธศาสนา” ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหสมาะสมของพระสงฆ์โดยอ้างว่า พระสิ้นคิด หรือ นายสินทรัพย์ สีรัง วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณสารูป กล่าวคือ มีการไลฟ์สดเพื่อขอรับบริจาคเงินเป็นค่าบูชาธรรม โดยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว การอ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์ เส้นผมกลายเป็นพระธาตุ เป็นการอวดอุตริ การไลฟ์สดตำหนิผู้อื่นออกสื่อ การฟ้องร้องญาติโยมที่แจ้งเรื่องไม่ถูกต้อง การแสดงตัวเป็นผู้มีอิทธิพล จึงให้เจ้าคณะอำเภอสิรินธร -บัณฑริก (ธรรมยุต) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นแก่ทุกฝ่าย แล้วรายการให้เจ้าคณะปกครองทราบตามลำดับนั้น

ในการนี้จึงขอนิมนต์ท่านเข้าให้การแก่คณะสงฆ์ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ทางด้าน นายอนันต์ชัย ไชยเดช  ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม  โพสต์เฟชโต้ว่า พระสังฆาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) บางรูป รังแกหลวงตาสินทรัพย์ !

หลวงตาสินทรัพย์ เป็นพระธรรมดา(แต่ไม่ธรรมดา) ไม่มียศมีตำแหน่งใดๆ ในทางคณะสงฆ์ แต่มีลูกศิษย์มากมายหลายล้านคน หนึ่งในนั้นคือผมทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม หรือทนายกระดูกเหล็ก เหตุผลเพราะ คำเทศนาของท่านฟังง่าย เข้าใจง่าย ไมซับซ้อน โดยใช้หลักการดูลมหายใจเข้า-ออก หรืออานาปานสติ นั้นเอง ท่านจึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งใน- ต่างประเทศ

 แต่ไม่น่าเชื่อ มีพระสังฆาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี(ธรรมยุต) บางรูป กลับอิจฉาตาร้อน มืดบอดด้วยพระธรรมวินัย เพียงแค่หลวงตาสินทรัพย์มีพุทธศาสนิกชนนับถือมากกว่าและอยากจะยึดสำนักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ คิดจะมาเล่นงานหลวงตาสินทรัพย์ โดยจะตั้งสอบอธิกรณ์ทั้งๆ ที่ การร้องเรียนนั้นเป็นเพียง #บัตรสนเท่ห์ ไม่มีพยานหลักฐานใดๆ เลยที่จะชี้ว่าหลวงตาสินทรัพย์เป็นผู้กระทำความผิดละเมิดกฎหมายและพระธรรมวินัย

มูลนิธิทนายกองทัพธรรม คือ ทหารกองทัพธรรมของพระเจ้าอโศกมหาราช จำเป็นฆ่าพระประเภทนี้ด้วยกฎหมายและพระธรรมวินัย เพื่อมิให้พุทธศาสนามัวหมองมีมลทิน จะได้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน อื่นๆ โดยทั่วไปอีก

มูลนิธิทนายกองทัพธรรม “ธำรง ไม่ทำลาย พระพุทธศาสนา” ดูแล ป้องกัน รักษา พระพุทธศาสนา #ป้องปรามกำจัดพุทธบริษัทสี่ที่จะมาทำร้ายหรือทำลายพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระอลัชชี เร็วนี้ ผมจะแถลงข่าวใหญ่ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ รับรองสะเทือนทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply