เปิดใจอดีตนาคหลวงอุบาสกใจดีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบ


วันที่ 25 ก.พ.2562 เพจณรงค์ฤทธิ์ ทองแม้น โพสต์คลิปสัมภาษณ์พ.อ.ดร.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ ป.ธ.9 อดีตนาคหลวง อนุศาสนาจารย์กองทัพบก เกี่ยวกับการเปิดศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบ้านกัลยธรรม 321/3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยเปิดอบรมบาลีก่อนสอบสำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป ในระดับ ป.ธ.6-9 โดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ อุปรักขิโต สถานีโทรทัศน์ DDTV สามารถติดตามชมได้ที่ https://www.facebook.com/ddtvcfm/videos/pcb.1297694670373789/1297692540374002/?type=3&theater

Leave a Reply