คณะสงฆ์ศรีสะเกษมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.ศรีสะเกษ

วันที่ 16 เมษายน 2563 พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากาก Surgical mask เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระหว่างที่โรคไวรัสโคโรนา 2019 กำลังระบาด

Leave a Reply