ปิดฉาก “หมอลำคาร์นิวัล 2562” ขอนแก่น ยิ่งใหญ่

             งานกิจกรรม “หมอลำคาร์นิวัล 2562 “ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 จังหวัดขอนแก่น ได้ปิดฉากลงแล้วด้วยยิ่งใหญ่ที่มีเสียงเชียร์สนับสนุนงานแบบนี้พร้อมกับส่งเสริมให้จังหวัดอื่น ๆ นำเป็นโมเดลหรือแบบอย่างในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างคนรุ่นใหม่สืบทอด “เพลงพื้นบ้าน” ทั้งประเทศ โดยเฉพาะการจัดงานของจังหวัดขอนแก่นคราวนี้ เป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ที่รักเสียงเพลงพื้นบ้านและกลุ่มคนรักศิลปะวัฒนธรรมอย่างยิ่ง

            งานหมอลำคาร์นิวัล 2562”  กิจกรรมนี้ เท่าที่ทราบเกิดขึ้นก็เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหมอลำ ทั้งอาศัยกิจกรรมนี้ยกระดับการแสดงหมอลำสู่นานาชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะการแสดงหมอลำและสร้างรายได้ให้กับผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน “หมอลำ”  การจัดงานในครั้งนี้คาดว่ามีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน ที่สำคัญงานนี้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของบรรดา “หมอลำไม่ต่ำกว่า 2,000 ชีวิต ในงาน “หมอลำคาร์นิวัล 2562” นี้ และมีการชิงเงินรางวัลกว่า1,000,000 บาท

ความเป็นมาของหมอลำ

            หมอลำ เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่าง ตามลักษณะทำนองของการลำ เช่น ลำเต้ย ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเพลิน ลำซิ่ง รวมทั้ง ลำตัดในภาคกลางก็จัดได้ว่าเป็นหมอลำประเภทหนึ่ง

            คำว่า “หมอลำ” มาจากคำ 2 คำมารวมกัน ได้แก่ “หมอ” หมายถึง ผู้มีความชำนาญ และ “ลำ” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ ดังนั้น หมอลำ จึงหมายถึง ผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองเพลง

            คำว่า “ลำ” มีความหมายสองอย่าง อย่างหนึ่งเป็นชื่อของเรื่อง อีกอย่างหนึ่งเป็นชื่อของ การขับร้องหรือการลำ ที่เป็นชื่อของเรื่องได้แก่เรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องนกจอกน้อย เรื่อง ท้าวก่ำกาดำ เรื่องขูลูนางอั้ว เป็นต้น เรื่องเหล่านี้โบราณแต่งไว้เป็นกลอน แทนที่จะเรียกว่า เรื่องก็เรียกว่าลำ กลอนที่เอามาจากหนังสือลำ เรียกว่ากลอนลำ

            อีกอย่างหนึ่งหมายถึงการขับร้อง หรือการลำ การนำเอาเรื่องในวรรณคดีอีสานมา ขับร้อง หรือมาลำ เรียกว่า ลำ ผู้ที่มีความชำนาญในการขับร้องวรรณคดีอีสาน โดยการท่องจำเอากลอน มาขับร้อง หรือผู้ที่ชำนาญในการเล่านิทานเรื่องนั้น เรื่องนี้ หลายๆ เรื่องเรียกว่า “หมอลำ”

            ด้าน นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า งานหมอลำคาร์นิวัล 2562  มีวัดถุประสงค์การเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเมืองหมอลำ และยกระดับการแสดงหมอลำสู่นานาชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะการแสดงหมอลำและสร้างรายได้ให้กับผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน“หมอลำ” พร้อมชวนคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาหมอลำอันเป็นศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาหมอลำให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ สมกับที่ได้ขึ้นชื่อว่า จังหวัดขอนแก่นเป็น “ดินแดนแห่งเมืองหมอลำ”

             ********************

 

Leave a Reply