‘เกรซ-สิริมา’เปิดตัว!ลงสมัครส.ส.’แผ่นดินธรรม’

‘เกรซ-สิริมา’เปิดตัว!ลงสมัครส.ส.’แผ่นดินธรรม’ เหตุถูกใจอุดมการณ์ที่ชู ‘ศีลธรรม นำชาติ’ พร้อมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษเอาไว้ให้อนุชนเป็นแนวปฏิบัติสืบไป

วันที่ 23 ธ.ค.2561 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคพรรคแผ่นดินธรรม ได้เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2561 เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดต่างๆ โดยมีกรรมการบริหารพรรคและสมาชิการพรรคทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

ในการนี้ได้มีนางสาวสิริมา สาระกุล หรือเกรซ นางแบบอิสระมีชีวิตโลดแล่นวงการนางแบบ ถ่ายแบบนิตยสารมามากมาย ทั้งงานแสดงทั้งจอเงิน จอแก้วหลายต่อหลายเรื่อง ขณะเดียวกันยามวางจะค้นหาตัวเองด้วยการเข้าวัดบวชชีพราหมณ์ปฎิบัติธรรมเป็นประจำ ในฐานะสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะเธอถูกใจสโลแกนของพรรคคือ “ศีลธรรม นำชาติ” ซึ่งนี้นายกรณ์ระบุว่าเดิมนั้นต้องการที่จะวางนางสาวสิริมาให้เป็นผู้สมัครในบัญชีรายชื่อแต่เนื่องจากพื้นที่จังหวัดประชุมปทุมธานียังขาดอยู่จึงให้เธอลงสมัคร ส.ส.เขต

นางสาวสิริมากล่าวว่า ความจริงแล้วต้องการที่จะช่วยเหลือพรรคอยู่เบื้องหลังแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคจะพิจารณา ทั้งนี้เพราะต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดีปกป้องคุ้มครองสิ่งที่ดีให้คงอยู่เป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

“จริงๆต้องเรียนให้ทราบตามตรงก่อนนะคะว่า เดิมทีแล้วเกรซไม่เคยมีความคิดอยากจะลงเล่นการเมืองหรือสนใจมาทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะ แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เกรซเอาตัวเองเข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองก็เพราะเกรซมีเหตุผลบางอย่าง และมันก็เป็นสิ่งที่เกรซสมควรจะทำในฐานะของชาวพุทธคนหนึ่งที่มีความรักและจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง” นางสาวสิริมากล่าวและว่า

ก็เพราะว่าพรรคแผ่นดินธรรมเท่านั้นที่ให้ความสำคัญทางด้านพุทธศาสนาเป็นหลักและได้ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น และทุกคนก็พร้อมที่จะเสียสละและลุกขึ้นมาช่วยกันต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องศาสนาของบรรพบุรุษของเราเอาไว้…. เพราะเหตุนี้ที่ทำให้เกรซ พร้อมที่จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์และพร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยกันกับพรรคแผ่นดินธรรม จึงอยากให้ชาวไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยที่กำลังเกิดขึ้นกับพุทธศาสนาในขณะนี้ ตลอดจนเข้าใจถึงปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศ ล้วนมีรากเหง้า ของปัญหามาจากที่เดียวกัน คือคนขาดศีลธรรมในการดำรงชีวิต นี่คือปัญหาหลักของทุกๆสังคม

“แผ่นดินธรรม เป็นพรรคที่ ชู “ศีลธรรมนำชาติ ” มุ่งเน้นนำหลักของพระพุทธศาสนาเข้ามาบริหารประเทศ สิ่งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่ชาวไทยควรให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุน” นางสาวสิริมา กล่าว

Leave a Reply