“เจ้าคุณประสาร” ให้สติในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปปี 2566 อยากเห็นนโยบายส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 11 พ.ค.2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้ว่า ในฐานะพระสงฆ์ซึ่งก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการเลือกตั้งเพียงแต่อยากจะบอกอยากจะฝากบางสิ่งบางอย่างให้ช่วยกันพิจารณา สำหรับพรรคการเมืองนั้นอย่าลืมว่าวันนี้ประชาชนคนทั้งประเทศมีความหวังกับพวกท่าน มีความหวังกับนโยบายของพรรคท่าน อย่าทำให้ประชาชนผิดหวัง ขอให้ซื่อสัตย์และเคารพรักประชาชนให้มาก สำหรับประชาชนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นบ้านเมืองนับจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกท่านทั้งหลายแล้ว คิดอ่านกันให้ดี ใช้ปัญญาให้ถี่ถ้วน อย่าเลือกเพราะการ ชี้นำ ชักนำ หรือการชักชวนโน้มน้าวจากบางสิ่งบางอย่าง ให้นึกถึงบ้านเมืองเข้าไว้

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับพระสงฆ์นั้นในห้วงเวลาแห่งการเลือกตั้งนี้นั้นได้แต่เพียงรับฟังความคิดเห็นจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงก็ด้วยความห่วงใยต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาโดยรวมเท่านั้นเอง ยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นมีบางพรรค นักการเมืองบางคนได้พูดได้กล่าวถึงพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาหนักเบาต่างกันไปและสิ่งเหล่านี้ก็คงจะกลายไปเป็นนโยบายของท่านเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศชาติ

“จึงขอฝากไปถึงชาวพุทธทั่วประเทศว่า ให้ช่วยกันดูนโยบายพรรคการเมืองนั้นๆให้ดี ก่อนที่จะตัดสินใจมอบอำนาจให้ใคร พรรคไหน บัดนี้ประเทศชาติและคงหมายรวมเอาพระพุทธศาสนาด้วยอยู่ในมือของท่านแล้ว และที่สุดเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเช่นไรทั้งพระและโยมก็ต้องยอมรับผลซึ่งมาอำนาจที่แท้จริงของประชาชน” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้(11พ.ค.) เวลา 13.00-15.00 น.มีการจัดรับฟังความคิดเห็นนโยบายด้านพระพุทธศาสนาจากพรรคการเมือง (ปัจจุบัน-อนาคต) ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยมีพรรคการเมืองแจ้งส่งผู้แทนร่วมดีเบตประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคเสมอภาค พรรคแผ่นดินธรรม พรรคไทยชนะ และพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้จากการประมวลความเห็นของชาวพุทธต้องการเห็นนโยบายจากพรรคการเมืองดังนี้

1.สนับสนุนตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา
2.สนับสนุนการแสวงบุญสังเวชนียสถาน
3.สนับสนุนพุทธเกษตรแก้จนตามแนวโคกหนองนาโมดล
4.สนับสนุกสร้างปรองดองก้าวข้ามความขัดแย้งตามแนวพุทธสันติวิธี
5.สนับสนุนแก้หนี้ตามแนวทางการไกล่เกลี่ยหนี้ตามแนวพุทธสันติวิธี
6.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
7.สนับสนุนการปฏิรูปพระพุทธศาสนา

Leave a Reply