ไวยาวัจกร วัดบางคลาน ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน-ประธานวุฒิสภา ถอดถอน สว.กิตติศักดิ์ พ้นตำแหน่ง

วันที่  30 ส.ค. 66  นายพร ปั้นเพ็ง ไวยาวัจกรวัดบางคลาน หรือ วัดหิรัญญาราม ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมด้วย นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์ ประธานชมรมรักษ์พุทธศาสนานานาชาติ และตัวแทนองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาและชาวบ้านบางคลาน ร่วมกันยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ไต่สวนจริยธรรม ของ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

หลังจากนายกิตติศักดิ์ ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมถึงมีพฤติกรรมอยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนกลุ่มมวลชนที่เป็นลูกศิษย์อดีตเจ้าอาวาส ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพระครูพิสุทธิ์วรากร เจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการวัดชุดปัจจุบัน  รวมถึงละเมิดคำสั่งศาล ที่พิพากษาสั่งห้ามนายกิตติศักดิ์ และบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวภายในวัด ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจนนำไปสู่ความเสื่อมเสียลุกลามบานปลายในหลายๆ ด้าน

นอกจากนี้ ยังได้มีการปลุกระดมชาวบ้าน และชี้นำในทางที่ผิด บิดเบือนข้อมูลของวัดบางคลาน ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดระหว่างวัดกับกลุ่มชาวบ้าน และยังมีพฤติกรรมทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ปิดสถานที่วัดที่เป็นนิติบุคคล และขัดขวาง การทํางาน ของ เจ้าหน้าที่ เจ้าอาวาส ในฐานะเจ้า พนักงาน และคณะทํางาน ไวยาวัจกรชุดใหม่ โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

แม้ศาลจะมีคำสั่งห้ามแล้วก็ตาม แต่นายกิตติศักดิ์ ยังฝ่าฝืนและละเมิดคำสั่งศาล พฤติกรรม หรือเป็นการจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ฝ่า ฝืนไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม อย่างร้ายแรง ซึ่งผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ในการดํารงความ ยุติธรรม ซึ่งเป็นภัยคุกคามพระพุทธศาสนา และสร้างความเสื่อมศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อหน่วยงานที่ดูแลกฎหมาย

นอกจากนี้นายกิตติศักดิ์ ยังได้ใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสมาชิกวุฒิสภาคุ้มครองตนเอง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีนายกิตติศักดิ์ได้ตามกฎหมาย

ดังนั้น พุทธศาสนิกชนและองค์กรชาวพุทธ จึงรวมตัวกันมาร้องทุกข์ และร้องเรียนประธานวุฒิสภาและผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด กับนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อให้เปิดวัดบางคลาน ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไปนมัสการหลวงพ่อเงินได้ตามกฎหมาย รวมถึงให้เจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการวัดเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกฎหมายโดยเร็ว

สำหรับวัดบางคลาน มี ปัญหาค้างคา มาเนิ่นนาน และปล่อยทิ้งไว้ไม่ดําเนินการ ตามกฎหมายอย่างจริงจังจนเกิดปัญหาลุกลาม ทําให้ เกิดความเสียหายไปทุกภาคส่วน จึงได้มีข้อกังขามีคําถามขึ้นมามากมายกับประชาชนในตําบลบาง คลานและทั่วประเทศ ในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้มีตําแหน่งทางการเมือง
ด้าน นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา เพื่อตรวจสอบและถอดถอน การใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่มีพฤติกรรมหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการดำรงความยุติธรรมโดยมิชอบ ของนายกิตติศักดิ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ที่กระทำความผิดจนมีคำสั่งศาลให้ออกจากวัด พร้อมบริวาร

แต่นายกิตติศักดิ์ กลับละเมิดกฎหมายไม่ยอมออกจากวัด และยังยุยงปลุกปั่นชาวบ้านให้ต่อต้านเจ้าอาวาส จนปะทะกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าวัดไปทำหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่ผ่านมา และจากการติดตามการให้สัมภาษณ์สื่อ ต่างๆ ของ นายกิตติศักดิ์ รวมไปถึง การกล่าวหา โดยไม่มี หลักฐาน และการให้ข้อมูลต่อสื่อ หรือการรายงาน ต่อหน่วยงาน อย่างบิดเบือน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้ประชาชนละเมิดกฎหมายกระทำผิดกฎหมายและผู้ที่อยู่ในวัด เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในคดี กรณีมีผลประโยชน์ร่วมทำให้วัดเสียหาย

และทางวัดฟ้องร้องเรื่องเงินของวัด ตามหลักฐานเส้นทางการเงินที่สูญหายไป จึงทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นดิ้นรนไม่ยอมรับกระบวนการทางกฏหมายละเมิด กฎหมายและกระทำความผิดซ้ำๆ ซึ่งจะสังเกตได้จากการหวงแหนวัด จนผิดธรรมชาติของประชาชนทั่วไป

ซึ่งวัดเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเจ้าอาวาส เปลี่ยนเวียนมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน ในการดูแลวัดอยู่แล้ว แต่ กลับไม่ยอมรับโดยหาเหตุ กีดกันต่างๆ นานา เพื่อไม่ให้เจ้าอาวาสเข้าวัด เพราะกลัวการตรวจสอบหากว่า กลุ่มที่อยู่ในวัดบริสุทธิ์ใจจริง เวทีนี้เป็นการเปิดกว้างให้ชี้แจงในข้อความผิด ตามหลักการตรรกะข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่ก็ไม่ให้ความร่วมมือ ต่อหน่วยงานของรัฐและไม่เคารพกฎหมายจะนำไปสู่การฟ้องร้องในที่สุด

 

ที่มา : ข่าวสด

Leave a Reply