วัดธรรมกายทดลอง “เปิดวัดวันแรก” ในรอบ 2 ปี  “กัลยาณมิตรพรึบ”

วันที่ 5 มิ.ย. 65  วันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนถนนหน้าวัดพระธรรมกายประตู 7 ถนนสายหลักจากพหลโยธินตัดเข้ามอเตอร์เวย์เนืองแน่นไปด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลจราจรติดขัด เนื่องจากวัดพระธรรมกายเปิดวัดเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19   โดยภาคเช้าเวลา 09.30 -10.50 น. ทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล โดยจัดงานทั้งระบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Onsite ซึ่งกำหนดให้ผู้แทนคณะเจ้าภาพผ้าป่ามาร่วมงานบุญพิธีที่สภาธรรมกายสากล ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

น.ส.มณฑิรา ทรงกำพล กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว ดีใจที่ได้มาร่วมงานด้วยตนเองอีกครั้ง ก่อนวันงานทางวัดได้แจ้งให้ผู้แทนเจ้าภาพผ้าป่าที่จะมาร่วมงานให้เตรียมเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนพร้อมผล ATK ภายใน 24 ชั่วโมงมาแสดงก่อนเข้าพื้นที่ ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร

“ดีใจที่ได้มาร่วมทำบุญ หลังจากวัดไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในวัดร่วม 2 ปีแล้ว ทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยความดีใจและปลื้มใจ ซึ่งทางวัดได้ขอความร่วมมือให้กัลยาณมิตรที่มาร่วมงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามที่วัดได้ประกาศเอาไว้..”

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวงฺโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรกล่าวว่า ที่ผ่านมาทางวัดได้ดำเนินมาตรการสาธารณสุขตามมาตรฐานมาตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งได้ปรับกิจกรรมให้มีทั้ง Online และ Onsite เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา เมื่อการแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่ลดลง และภาครัฐผ่อนคลายมาตรการเพื่อปรับสมดุลระหว่างด้านสาธารณสุขและความเป็นอยู่ ก็จะเอื้ออำนวยให้สาธุชนสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนพิธีได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมออนไลน์ที่มีอยู่ก็จะดำเนินต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีกิจกรรมเชิญชวนสาธุชนร่วมส่งภาพนั่งสมาธิ สร้างประวัติศาสตร์โลก (Meditation Photos) ด้วยการนั่งสมาธิ และส่งภาพเพื่อรวบรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1,000,000 คน โดยเริ่มกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมสร้างสันติสุขภายใน เพื่อสันติภาพภายนอก เป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง

  “วันนี้ถือว่าทดลองเปิดวัด ภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ก่อนเข้ามาต้องมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงนะ มิใช่ 72  ชั่วโมง ตรวจสวมแมส ต้องวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมพิธีได้  ในรอบ 2 ปีที่เราทำแบบนี้ญาติโยมสอบถามกันมามาก อยากมาทำบุญอยากมาวัด เราจึงปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจวบกับภาครัฐเองก็เริ่มผ่อนคลาย เราจึงทดลองเปิดวัดให้สาธุชนมาร่วมทำบุญวันนี้ได้..”

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดที่มีพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษาประมาณ 2 พันรูปมากที่สุดในประเทศไทย มีอุบาสกอุบาสิกาทำงานภายในวัดเกือบพันราย เป็นวัดที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางวัดพระธรรมกายได้จัดบวชสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเรียนบาลีโดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 1,000 รูป การเปิดวัดครั้งแรกในวันนี้จึงมีชาวพุทธจากทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply