เที่ยวชมงานสานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง

เมื่อเวลา09.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนพาครอบครัวมาร่วมกันสานต่อศาสตร์ของพ่อ ร.9 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา และส่งต่อความรัก? ความห่วงใย ของคนไทยให้กันและกันในงานสานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง พร้อมสนับสนุนสินค้าเกษตรกรจำนวน 100 ร้านค้า

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อทุกคนต้อนรับเดือนแห่งความรัก และร่วมกันสานต่อปรัชญาความพอเพียงในงาน สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ภายในงานตามรอยความพอเพียง เรียนรู้หลักการทรงงานในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านการชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา สานต่อปรัชญาความพอเพียงและการทำเกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน น้อมนำศาสตร์พระราชา จากการเข้าอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตรฟรี พร้อม ชม ชิม ช้อป สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สดใหม่ จากสวนของเกษตรกรที่รักความพอเพียงกว่า 100 ร้านค้า เป็นการสนับสนุนเกษตรที่ดำเนินตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a Reply