อัพขึ้นยูทูปแล้ว!บทเรียนวิชาแปลมคธเป็นไทยประโยค 1-2 และ3

นาคหลวงเจ๋ง!พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม เขียนโปรแกรมสอบบาลี ถวายพระเณรทั่วประเทศ อัพโหลดบทเรียนวิชาแปลมคธเป็นไทยประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3 ลงยูทูปแล้ว

 

วันที่ 2 ก.พ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม อดีตนาคหลวง ที่ได้พัฒนาโปรแกรมข้อสอบความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) เปิดเผยว่า วันนี้(2ก.พ.) ได้อัพโหลดบทเรียนวิชาแปลมคธเป็นไทยประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3 ครบ 360 คลิป และวันที่ 3 ก.พ.จะเริมอัพโหลดวิชาสัมพันธ์ไทย ป.ธ.3 ธัมมปทัฏฐกถาภาค 5 – 8 จำนวน 160 คลิป ลงเว็บไซต์ youtube ตามลิงค์นี้คือ https://m.youtube.com/user/watebannakornkul/playlists ซึ่งเหมาะสมกับพระภิกษุสามเณร หรือนักศึกษาทั่วไปเตรียมตัวสอบบาลีสนามหลวงที่มีการอบรมอยู่ขณะนี้

 

“บุคคลที่ต้องการบทเรียนภาคหลักการ คือ หลักไวยากรณ์บาลี หลักการแปล หลักการแต่ง ให้รออีกระยะหนึ่ง หรืออาจจะเข้าไปดูหรือดาวโหลดบทเรียนของผมที่มีบางเว็บนำงานผมไปแปลงแจกจ่ายหลายปีมาแล้ว” รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ ระบุ

Leave a Reply