สิ้นพระเทพรัตนกวีพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๑ พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร/แย้มสุข ป.ธ.๗, ค.ม.) ค.ม.กิตติมศักดิ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ๒๕๔๓ อายุ ๘๑ ปี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์, เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ได้มรณภาพ ๐๙.๒๙ น.วันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๑ ณ รพ.เพชรบูรณ์,พระเดชพระคุณเกิด ๑๕ ก.พ.๒๔๘๐ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

Cr.เพจคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี : รายงาน อนุชา พงษ์สวัสดิ์ :ภาพ

Leave a Reply