วธ.ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญหลวง-การละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ  ยกขบวนผีตาโขนกว่า 3,000 ตัว

 

วันที่ 29 มิ.ย. 65  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยสู่ระดับสากล และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” โดยมีแผนยกระดับงานเทศกาลและประเพณี 16 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับชาติและนานาชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ดำเนินการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ ปี 2565 ซึ่งเป็นงานประเพณีและการละเล่นผีตาโขน ที่ได้ปฏิบัติและสืบทอด  ต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลย โดยนำงานบุญหลวง งานพระเวส งานบุญบั้งไฟ งานบุญซำฮะ งานสะเดาะเคราะห์บ้านเมือง และการละเล่นผีตาโขน มาร่วมเป็นงานเดียวกัน เพื่อเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมือง และบวงสรวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า วธ.สนับสนุนการแสดงหน้ากากนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักแสดงต่างชาติ 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ เกิดการแสดงผสมผสานศิลปะดั้งเดิมและร่วมสมัยเข้าด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยกิจกรรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีบวชพราหมณ์ พิธีเบิกอุปคุต    ตักบาตร พิธีบายศรีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่เจ้าพ่อไปวัดโพนชัย และขบวนผีตาโขน ชมการแสดงหน้ากากนานาชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน เกาหลีใต้ และไทย ซึ่งประเทศไทยจะเป็นการนำเสนอหน้ากากประจำท้องถิ่นของจังหวัดเลย ประกอบด้วยหน้ากากผีขนน้ำ หน้ากากผีบุ้งเต้า และหน้ากากผีตาโขน อีกทั้งยังมีการจัดประกวดผลงานหน้ากากผีตาโขน ประเภทอัตลักษณ์งดงาม การประกวดแข่งขันวาดภาพผีตาโขนประเภทจิตวิญญาณสร้างสรรค์ สำหรับกิจกรรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ร่วมชมขบวนแห่เจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียน คณะพ่อแสง ขบวนเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ขบวนพระเวสสันดร ขบวนผีตาโขนมากกว่า 3,000 ตัว ไปยังวัดโพนชัย มีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่และกิจกรรมการแสดง ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย รวมถึงเปิดเวทีประกวดแข่งขันการวาดและ   แต่งแต้มสีสัน หน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ภายใต้แนวคิด “ผีตาโขนเทศกาล สีสันแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness”

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ ปี 2565 เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทั้งของชาติไทยและต่างชาติ ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสมัย รวมทั้งสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ CPOT ส่งเสริม สร้างงาน สร้างรายได้   แก่ศิลปิน นักออกแบบลวดลาย และศิลปินพื้นบ้าน ยกระดับการท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลย เกิดเป็น Soft Power สร้างการรับรู้และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมต่อไป

Leave a Reply