“อนุฯกมธ.พุทธศาสนาสภาฯ” เผยช่องกฎหมายวัดใช้ที่ดิน นสล. และที่ดินแห่งรัฐ

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ห้อง CA303 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการปรจากที่มีข้อถกเถียงในข้อกฎหมายเรื่องวัดจัดตั้งและอยู่ในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (นสล.) ซึ่งยังไม่มีข้อทางออกสำหรับทางออก เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน จากประชาชนในหลายจังหวัดพื้นที่ ที่วัดไม่สามารถจัดตั้งวัดได้ โดยในเบื้องต้นได้มีการหารือในข้อกฎหมาย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ มีชาวไทยนับถือมากถึง 96%

ในอดีตที่ผ่านมาอาจมีความเป็นไปได้ว่ามีการออกที่ดิน นสล. ครอบวัด แต่ด้วยวัดหลายวัดไม่มีการบันทึกประวัติเอาไว้ และพระสงฆ์ก็มีความชรา ทำให้ภายหลังวัดหลายพื้นที่จึงมีข้อถกเถียงว่าวัดไม่สามารถที่จะจัดตั้งวัดได้

อย่างไรก็ตามในการประชุมในชั้นอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการประชุมในชั้นอนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนาฯ โดยได้เชิญตัวแทนอธิบดีกรมที่ดิน และตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ได้เสนอแนวทางโดยในช่วงแรกจะใช้การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน) ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คราวละ ห้าปี ยื่นเป็นการชั่วคราว ผ่านสำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลังจากนั้นเพื่อเป็นไปอย่างถาวรก็จะดำเนินการ ออก พรบ. โอนที่ดินให้วัด ซึ่งจะดำเนินการต่อไป

Leave a Reply