พิษยุบรวมเริ่มแล้ว! โรงเรียนตชด.อุดรฯถูกตัดน้ำไฟ พระมาโปรดติดโซลาร์เซลล์บรรเทาทุกข์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า โรงเรียนตชด.ห้วยหมากหล่ำ อยู่ในบ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี มีนักเรียน 40 คน จากอนุบาลถึง ป.6 ตั้งมาหนึ่งปี ได้รับผลกระทบนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านไม่มีกำลังที่จะส่งลูกไปโรงเรียนรวมได้ มีปัญหามากมายพอๆ กับโรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระยะเริ่มต้นเลย อีกทั้งชุมชนไม่มีที่ทำกิน มีรายได้จากการรับจ้างไปวันๆ มีน้ำประปาก็ไม่มีค่าไฟฟ้าจ่ายโดนตัด ต้องซื้อน้ำใช้เพราะบ่อน้ำที่มีก็ใช้ไม่ได้ ทางรัฐไปสร้างเขื่อนเก็บน้ำให้ใช้ก็ยังมีกลิ่นเน่าเหม็น กรองไม่ได้ นึ่งข้าวกินไม่ได้ โรงเรียนก็ได้รับผลกระทบอันเดียวกัน กรองน้ำหลายรอบกว่าจะให้ดื่มกินได้

วันนี้จึงได้มาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์สูบน้ำจากบ่อท้ายบ้านขึ้นไปยังหอประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด ช่วยเรื่องน้ำทำสวนเล็กๆ น้อยในแปลงอาหารกลางวันของเด็กๆ และแบ่งเบาภาระค่าน้ำค่าไฟของคนในชุมชน ระยะทางประมาณ 700 เมตร นับเป็นงานยากพอสมควรที่สูบน้ำไกลขนาดนี้ เป็นโครงการของคนบันดาลไฟที่จะได้ช่วยเหลือชุมชน โดยทีมงานช่างขอข้าวจากโรงเรียนศรีแสงธรรมมาช่วยดูแลงานระบบที่บ้านห้วยหมากหล่ำ วันนี้ข้ามมาหลายจังหวัดจากอิสานใต้ มาอิสานเหนือ อุบลราชธานีถึงอุดรธานี มาติดตั้งโซล่าร์เซลล์

Leave a Reply