จีนสนใจนำหลักพุทธพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่นับถือพร้อมศาสนาเต๋ามากกว่า 200 ล้าน

วันที่ 14 พ.ย.2562 เฟซบุ๊ก At HeaR ได้รายงานว่า นายควัน เจ๋อ จู รองประธานคณะกรรมการแห่งชนชาติและศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านพระพุทธศาสนากับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. รักษาราชการแทนผอ.พศ. พร้อมด้วยผู้บริหารพศ.ให้การต้อนรับที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังที่ 2 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยนายควัน เจ๋อ จู กล่าวว่า รัฐบาลจียมุ่งเน้นที่ต้องการจะทำให้ประชาชนมีความสุข มีคุณธรรม ตามนโยบาย one belt one road โดยประชาชนชาวจีนมีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า หรือลัทธิเต๋า มากกว่า 200 ล้านคน ดังนั้นจึงต้องการหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางพระพุทธศาสนากับไทย เพื่อนำหลักพระพุทธศาสนามาเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า ทางพศ.พร้อมที่จะให้ข้อมูล และร่วมมือ ในการนำหลักพระพุทธศาสนามาสร้างความสุขให้กับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางคณะสงฆ์ไทย โดยมหาเถรสมาคม(มส.) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.), โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานจะเน้นไปที่การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนประกอบสัมมาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a Reply