ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ถวายภัตตาหารแด่ พระคณาจารย์ – พระนิสิต มจร

824 Views

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ที่รับการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย (มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย

 

การนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต  อธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตรับบาตรจากตัวแทนพระองค์ ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 มจร.วังน้อย อยุธยา ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการถวายภัตตาหารให้พระนิสิตทั้งไทยและนานาชาติ ทุกวันทั้งเช้าและเพล ในวันปกติมีประมาณ 600 รูป ในวัดหยุดเรียนมีประมาณ 260 รูป  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ของโควิด -19 เป็นอันอย่าง  จนต้องขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เสียสละเงินเดือน เพื่อเข้ามาสนับสนุนโรงครัวที่มีค่าใช้จ่ายตกวันละประมาณ 30,000 บาท  ทุกวัน

สำหรับผู้มีศรัทธาท่านใดต้องการทำบุญถวายภัตตาหารหารสามารถติดต่อไปได้ ส่วนธรรมนิเทศ มจร โทร. 035-248-000 ต่อ 8138,8129  หรือ 061-951-5459,083-734-59-45

Leave a Reply