ในหลวง – พระราชินี จะเสด็จประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 26 ม.ค. 66  สำนักพระราชวังมีหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ความว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และพระราชทานในการต่าง ๆ ตามที่ขอพระมหากรุณา สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้จะเสด็จไปในการดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.

 

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร ที่ประดิษฐานเคียงคู่กับพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลที่มีความสูง 80 เมตร (สูงกว่าพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามที่มีความสูง 78 เมตร)  เริ่มสร้างเมื่อปี 2560 เจดีย์แห่งนี้สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ณ ขณะนั้น) และเพื่อบูชาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ

โดยงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดมาจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  รูปแบบของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะที่กำลังเจริญสมาธิ กรรมฐาน โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว สร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล บรรจุดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ทั้งนี้การจัดสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเดิมมีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกินช่วงกลางปี 2563 แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด ทำให้การดำเนินการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป

Leave a Reply