มท.1 มอบนโยบายการสนับสนุนการเลือก สว.แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ย้ำทุกขั้นตอนต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้นี้ (16 พ.ค. 67) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายการสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการเขต กทม. ทั้ง 50 เขต นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในงาน

นายอนุทิน กล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อภารกิจที่สำคัญ อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งต้องขอขอบคุณประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้มาอธิบายชี้แจงแนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และทราบว่าเป็น “การเลือก” ไม่ใช่การเลือกตั้ง ที่เราต้องทำหน้าที่ให้เกิดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อไปทำหน้าที่แทนสมาชิกวุฒิสภาที่ครบวาระไปเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยในการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้

“ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า พวกเราจะให้การสนับสนุนและจะผลักดันให้ภารกิจสำคัญยิ่งยวดนี้เกิดความสำเร็จให้ได้ เพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งหรือคัดสรร แต่มาจากการเลือกด้วยตนเอง ซึ่งผมมั่นใจว่าสำนักงาน กกต. ได้ให้ความกระจ่างและนำไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาให้เลือกสมาชิกวุฒิสภา แม้ว่าครั้งนี้จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ก็เชื่อว่าคนมหาดไทยจะทำได้ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทุกคน เพราะงานนี้จะไม่สำเร็จไม่ได้ “Failure is not an option” เพราะหากล้มเหลวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จะทำให้เกิดช่องว่างการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ที่ต้องเกิดความสมดุล” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับแนวนโยบายการสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกท่านดำเนินการ 1) ความแม่นยำในกฎหมายและระเบียบกติกา ด้วยการศึกษาทบทวนแนวทางกติกาต่าง ๆ ที่สำนักงาน กกต. กำหนด และปฏิบัติอย่างครบถ้วน ทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกคน โดยเฉพาะเจตนารมณ์หลักของการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หากท่านเข้าใจเจตนารมณ์ กฎกติกา และวิธีการดำเนินการแล้ว ก็จะสามารถบังคับใช้กฎกติกาเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ตอบคำถามของพี่น้องประชาชนได้อย่างมั่นใจ เราทุกคนจึงต้องมีความแม่นยำ ในกฎหมาย กฎกติกา สามารถอธิบายและชี้แจงได้ 2) ความสุจริตและความโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามากที่สุด เป็นกระบวนการเข้าสู่การมีอำนาจ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนจับต้องได้ ซึ่งหากทุกคนทำงานอย่างแม่นยำ มั่นใจ มีเจตนาที่สุจริต มีความอดทนอดกลั้น สามารถรับความกดดันทั้งหลายได้ ก็จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้ให้สำเร็จได้ 3) ใส่ใจในรายละเอียด โดยซักซ้อมให้เกิดความแม่นยำ ซึ่งในการทบทวนกระบวนการต่าง ๆ จะทำให้เห็นความบกพร่องและช่องโหว่ เพื่อสามารถแก้ไขอุดช่องโหว่ล่วงหน้า แม้ว่าจะมีกฎระเบียบที่เป็นกลาง แต่การบังคับใช้ การควบคุมติดตามต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกท่าน นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งตนมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ของทุกคน

“การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของระบบการเลือกแบบใหม่ และแม้ว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าทุกครั้ง แต่อย่างที่ตนเรียนไปแล้วว่า “Failure is not an option” เราจะทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้ เพราะกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของประเทศและประชาชนทุกคน ซึ่งประชาชนไม่สามารถที่จะรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารของกระทรวงมหาดไทย เพราะจะเกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างมากมาย เราทุกคนก็เช่นกันในฐานะข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องพยายามตั้งเป้าหมายให้เป็น Zero error ไม่เกิดความผิดพลาด เพราะภารกิจนี้มีความสำคัญยิ่งยวด ที่เราต้องเติมเต็มช่องว่างที่จะทำให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้สมบูรณ์แบบ ตอนนี้เวลามีไม่มาก เราต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดความเรียบร้อย รวมถึงต้องมีความร่วมมือกันที่ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร แต่ทุกหน่วยจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย บูรณาการความร่วมมือทั้งหลาย” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีโอกาสสัมผัสพบปะและทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านตลอด 9 เดือน ตนมีความมั่นใจว่าเราจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งเราต้องบอกกับตนเองว่า “นี่คือภารกิจบำบัด ทุกข์บำรุงสุข ทำให้สังคม ประเทศชาติ เกิดความมั่นคง สงบสุข” อยู่ในบริบทของความเป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย และหากทำได้สมบูรณ์ บ้านเมืองก็จะมีความสุข มีระบบรัฐสภาที่ทำให้ประชาชนมีที่พึ่งในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ โดยกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อม และพร้อมจะร่วมมือกับ กกต. ให้ภารกิจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพื่ออนาคตที่มั่นคง แข็งแกร่งของประเทศไทย ของลูกหลานของเรา ทำให้เกิดความสมบูรณ์ในระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Leave a Reply