“นิยม” ถาม “ประยุทธ์” ตอบ 3 ประเด็น : สำนักพุทธ ฯ ถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกหรือไม่??

 

วันที่ 1 มีนาคม 2565  ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกระทู้ถามของ ดร.นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย ที่ถาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การปล่อยปละละเลยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการในส่วนราชการนี้เป็นผลทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธ 3 หัวข้อหลัก โดยย่อดังนี้

1.รัฐบาลได้มีแนวทางในการปฎิบัติให้บุคคลภายนอกไปเกี่ยวข้องกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมิได้มีอำนาจหน้า ฯ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่คณะสงฆ์ ข้าราชการสำนักงานพุทธ ฯ และพุทธศาสนิกชน

2.ตามที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนหนึ่ง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ฯ บุคคลนี้สามารถให้คุณให้โทษแก่บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระพุทธศาสนาทั้งพระภิกษุและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายต่อการบริหารงานราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อการใช้ดุลยพินิจของกรรมการมหาเถรสมาคมหรือไม่??

3.รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เชื่อมโยงไปถึงมติมหาเถรสมาคซึ่งกำลังเป็นปัญหากระทบไปถึงความเสียหายและความเสื่อมเสียอย่างใหญ่หลวงต่อวงการพระพุทธศาสนาในขณะนี้หรือไม่??

ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตอบคำถามทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว ดังนี้

 

 

Leave a Reply