‘วัดโพธิ์ชัยหลวงพ่อพระใสหนองคาย-มจร’ ช่วยภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

812 Views

วันที่ 23 กันยายน 2562 พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย นำคณะสงฆ์วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสจ.หนองคาย สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์หนองคาย) นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ถุงผ้า จำนวน 242 ถุง ถุงยังชีพ 446 ถุง น้ำดื่ม 100 โหล
พร้อมด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 377,130 บาท แก่วัดจำนวน 7 วัด และผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 240 ครอบครัว

ทั้งนี้เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะยังมอบวัตถุมงคลหลวงพ่อพระใส ปฏิทินหลวงพ่อพระใส ปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ แล้วนำไปช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญและกำลังใจในเขตตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ขณะเดียวกันพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ IBSC)และหลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 4,000 ขวด และมอบเงินสมทบทุน 20,000 บาท เพื่อนำไปบริจาคที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ มจร ด้วย

Leave a Reply