เป็นจริง!ภาพจิตรกรรมสีน้ำมันชุด’ลมหายใจแห่งอนาคต’

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา เพจ Ton Pathompong ได้โพสต์ภาพจำนวน 10 ภาพกว่า พร้อมข้อความว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง pm2.5 และมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน นับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงและส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนยากที่จะหลีกเลี่ยง
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

ผมในฐานะคนทำงานศิลปะคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีส่วนอย่างยิ่งกับการที่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับปัญหาเหล่านี้ จึงได้ลองพยายามรวบรวมข้อมูลและผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันจำนวนหนึ่งชื่อชุด”ลมหายใจแห่งอนาคต” ที่เคยทำสมัยเรียนจิตรกรรมปี 4 ที่สวนสุนันทาช่วงปีพ.ศ.2551-2552 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและเตือนสติผู้คนในสังคมเมือง ให้ตระหนักรู้ถึงวิกฤติการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะไม่โทษกันไปมา แล้วหันกลับมาดูการกระทำของตนเองก่อนส่งผ่านไปยังคนในครอบครัวกับสังคมรอบๆข้าง เพื่ออย่างน้อยอนาคตในกาลข้างหน้าลูกหลานเราก็จะได้ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับสูดอากาศหายใจในเมืองได้อย่างเต็มปอด

Leave a Reply