‘คณะสงฆ์สระบุรี-วัดพระพุทธบาท’ มอบสิ่งของช่วยน้ำท่วมอีสาน

วันนี้ 23 กันยายน พระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด และประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์สระบุรีพร้อมคณะ เดินทางไปถวายปัจจัยและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่วัดทรายงาม วัดเหล่าหุ่ง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

และมอบถวายที่วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตอุบลราชธานี รับมอบเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์และมอบให้กับชาวบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนหน้านี้คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาแล้วทึ่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

Leave a Reply