ครั้งแรก “พุทธทิเบต” บวช “ภิกษุณี” ในประเทศภูฎาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เฟซบุ๊ค Soraj Hongladarom ซึ่งเป็นของ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ว่า

ปรากฏการณ์ใหม่ล่าสุดในวงการพุทธทิเบต คือคณะสงฆ์ในประเทศภูฏาน ทำการบวชพระภิกษุณีเป็นครั้งแรก โดยคณะสงฆ์สายตรุกปากาจูร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราชสำนัก ได้ทำการบวชพระภิกษุณีในสายนี้จำนวน 146 รูป

ตามประเพณีของพระพุทธศาสนาในทิเบต ไม่มีการบวชพระภิกษุณีมานานมากแล้ว เหตุผลน่าจะคล้ายๆกับของไทย แต่การบวชพระภิกษุณีของคณะสงฆ์ภูฏานจึงเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากๆ

 

การบวช “พระภิกษุณี” ในประเทศไทยเป็นสิ่งต้องห้าม ปัจจุบันหญิงไทยจำนวนมากที่พอมีฐานะทางการเงินนิยมเดินทางไปบวชประเทศศรีลังกาหรือไม่ก็ใต้หวัน!!

Leave a Reply