“ดร.มหานิยม”ร่วมงานเกจิดังกาฬสินธุ์ ส่องพระครูเล็กไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เกิน 30 วัน อาจพ้นตำแหน่งพระสังฆาธิการ

วันที่ 11 ธันวาคมพ.ศ.2564 ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทยเขต 2 จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่จัดขึ้นในองค์เจดีย์ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) โดยมีพระสายกรรมฐานหรือ พระป่า และพระสังฆาธิการ (ธ) และพระสายมหานิกาย จำนวนมาก กว่า 1,000 รูป ทยอยเดินทางมารวมตัวกันตามนัดหมายของคณะสังฆาธิการใน จ.กาฬสินธุ์ ฝ่ายธรรมยุติ โดยมีเกจิอาจารย์ดัง นำโดยพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 9 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด) พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9, ปร.ด., ศน.ด.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พระญาณลักขิต หรือหลวงปู่แผน เจ้าอาวาสวัดภูปูนในฝัน รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) เป็นต้น

ส.ส.ดร.นิยม กล่าวว่า จากการที่ตนได้เข้ามาร่วมนี้ แม้เป็นงานใหญ่แต่ตนไม่พบการปรากฎตัวของพระครูสุทธิญาณโสภณ หรือพระครูเล็ก เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ที่มีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้ พระครูเล็ก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้ผ่านระยะเวลาไปแล้วกว่า 1 เดือน 20 วัน จากที่ได้สอบถามประชาชนในพื้นที่ ก็ยังไม่มีข้อมูลว่า พระครูเล็กจะเข้ามาปฏบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) แต่อย่างใด แม้การร่วมแสดงพลังคณะสงฆ์ในพิธีพุทธาภิเษก โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และนอกพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งได้ทยอยมาร่วมด้วยแรงศรัทธาอาจมากถึงกว่า 4 พันคน แต่พระครูเล็กก็ไม่มา ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก

ส.ส.ดร.นิยม กล่าวต่อไปว่า จากกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ในส่วนที่ 3 การละเมิดจริยา ข้อ 55 ว่าด้วยการถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่นั้น จะทำได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง ในอนุบัญญัติข้อที่2 หาก “ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเกินกว่า 30 วัน” ก็ถือว่าต้องถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่นั้น ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าขณะนี้ตำแหน่งมหาเถรสมาคมยังว่างลง แต่เมื่อมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป ที่จะมีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ในเร็ววันนี้ ตนเชื่ออย่างยิ่งว่ากรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่จะมีคำวินิจฉัยอย่างเด็ดขาด ในการละเมิดจริยา ของพระครูเล็ก อย่างเคร่งครัดแน่นอน ซึ่งตนเชื่อมั่นในการทำงานของมหาเถรสมาคมชุดใหม่ที่จะอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยและกฎหมาย รวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่มีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่มีกันมาตั้งแต่พุทธกาล ทั้งนี้ตนได้ทำจดหมายถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถึงความไม่ถูกต้องดังกล่าว ซึ่งทราบว่าจดหมายที่ลงทะเบียนได้ถึงทำเนียบรัฐบาลแล้ว

Leave a Reply