โปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมความว่า

Leave a Reply