ด่วน!!..วัดดังกลางกรุงโดนเวรที่คืนเจ้าอาวาสช๊อค “ไม่เป็นไปตามข้อตกลง??”

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพจวัดเอี่ยมวรนุช เขต ได้รายงานว่า ด่วน!..วัดเอี่ยมฯ.โดนเวรคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน.. เมื่อความเจริญเข้ามา สิ่งที่จะต้องเสียไปคือ… #วัดวาอารามจะต้องโดนเวนคืนเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ปัจจุบันวัดเอี่ยมก็เล็กมาก เนื้อที่แค่ 2 ไร่ กว่าๆเอง แทบจะไม่มีเนื้อที่เหลือสำหรับจัดกิจกรรมใด ๆ ตอนนี้ก็โดนเฉือนไปอีก ตั้งแต่กำแพงวัด ซุ้มประตู ศาลา ทั้ง 2 หลังด้านหน้าวัด เจดีย์ขาว อายุเกือบร้อยปี และวิหารหลวงปู่ทวด และที่ผลประโยชน์ของวัดร้านครัวเพลินเพลง กับร้านก๋วยเตี๋ยวข้างวัด ฯ  ลานหน้าวัดที่เวนคืนจากกำแพงวัดมาอีก 6 เมตร …

          วัดยิ่งเล็กลงไปอีก มากๆ…ผลการประชุมวันนี้จาก จนท.ของ รฟม. รังวัดพื่นที่ตอกหมุดเรียบร้อย……น้ำตาจะไหล..ไม่คิดว่าเรามาถึงจุด ๆนี้ได้อย่างไร….สงสารหลวงพ่อเจ้าอาวาส ท่านก็บอกว่า ..ช๊อคมากไม่คิดว่าจะโดยเวนคืนเยอะขนาดนี้ ….เพราะตอนแรกที่คณะกรรมการฯ รฟม.มาคุยกันมันไม่ใช่แบบนี้..

         สำหรับ วัดเอี่ยมวรนุช เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ.๖)

วัดเอี่ยมวรนุชตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2327 เดิมชื่อ วัดท้องคุ้ง ต่อมาปลัดนุชดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดปลัดนุช ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยายเอี่ยมได้สร้างพระอุโบสถ พระองค์จึงมีดำรัสว่าควรมีชื่อผู้สร้างร่วมอยู่ในวัดนี้ด้วย วัดนี้จึงมีชื่อว่า “วัดเอี่ยมวรนุช” นับแต่บัดนั้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2490

อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ

          ด้านหน้าพระอุโบสถประดิษฐาน หลวงพ่อพระบางประสิทธิโชค หรือ พระอีบาง แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ทางภาคอีสานของไทย ภายในพระอุโบสถมีพระประธานประดิษฐานอยู่ มีพระอัครสาวกซ้ายขวา และด้านหน้าประดิษฐาน หลวงพ่อสารพัดช่าง เป็นองค์รองประธาน ด้านขวาของพระอุโบสถมีพระสีวลี

         วิหารเจ้าแม่กวนอิมเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม ประดิษฐานอยู่ตรงกลางวิหาร ด้านหลังมีพระพุทธรูปหลายองค์ ส่วนด้านซ้ายประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรย และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต อีกมุมหนึ่งของวัดมีพุทธเจดีย์ปรินิพพานหรือเจดีย์ถวายพระเพลิงพระศาสดา ลักษณะเป็นมณฑปเล็ก ๆ สีขาว ภายในประดิษฐานพระเจ้าเข้านิพพาน วัดมีวิหารหลวงปู่ทวด ซึ่งภายในประดิษฐาน หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่โดยรอบวัด ไม่ว่าจะเป็นพระพรหม พระพิฆเนศ หลวงปู่ชีวกโกมารภัจจ์..

         สังคมจะต้องจับตาดูว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาทางออกให้กับศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ท่ามกลางความต้องการของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาสาธารณูปโภค อย่างไรต่อไป เพราะคิดกรณีวัดเอี่ยมวรนุช แค่จุดเริ่มต้น..

Leave a Reply