ดราม่า!! ศาสนาและความเชื่อ 2 รัฐมนตรีใหม่ถอดด้าม??

วันที่ 7 กันยายน 2566  หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าคณะมนตรีชุดใหม่และมีการเข้าเฝ้าปฎิญานตนต่อหน้าพระพักตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีต่างแยกย้ายกันไปประจำกระทรวง หน่อยงานที่ตนได้รับมอบหมาย และถือฤกษ์ถือชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงบ้าง ถือฤกษ์ถือชัยเพื่อเป็นสิริมงคลไปกราบผู้มีอุปการะคุณเช่นบิดา มารดาบ้าง หรือแม้กระทั้งเข้าไปกราบสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์บ้าง

วันนี้มีภาพปรากฏรัฐมนตรี 2 ท่าน ที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง ท่านแรก คือ นายไชยา พรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภาพปรากฏเป็นนักพรตฤษีเข้าไปแสดงความยินดีพร้อมกับนำวัตถุมงคลชนิดหนึ่งกดไปที่ศีรษะ ซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า นักพรตดังกล่าวคือใคร และวัตถุที่มอบให้นั่นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง เหตุผลสำคัญที่ นายไชยา พรหมมา  ถูกตั้งข้อสงสัยเนื่องจากที่ผ่านมา นายไชยา พรหมมา เป็นผู้หนึ่งที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อพระรัตนตรัย และมีความใกล้ชิดกับคณะสงฆ์และกลุ่มชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเคยดำรงตำแหน่งเป็นแก่นนำในการขับเคลื่อนเรื่อง..ธนาคารพระพุทธศาสนา

ส่วนอีกท่านหนึ่งคือ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม วันนี้มีเพจข่าวที่เสนอความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิม หลังจากปรากฎภาพ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ กำลังยกมือไหว้พระบรมรูป เพจดังกล่าวได้โพสต์ว่า.. ไม่มีพระเจ้าอื่นที่เราจะเคารพภักดี นอกจากอัลเลาะฮ์ท่านั้น

 

Leave a Reply