18 ส.ค.นี้! พระพรหมบัณฑิต เปิดห้อง’IMind’เรียนออนไลน์ ‘IBSCมจร’

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวิสาขโลกและสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานในการเปิดห้อง IMind: Intelligent Mind ห้องเรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มจร พร้อมกันนี้จะปาฐกถาพิเศษ เรื่องพระพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ภาค 1/2562 ในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2562

อย่างไรก็ตามแนวความคิดในการเปิดห้องเรียนออนไลน์ภายใน มจร นี้ ผู้ที่มีแนวความคิดและผลักดันให้เกิดขึ้นคนแรกๆ คือ ศ.ดร.สมภาร พรมทา ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา มจร โดยได้เปิดเผยความคิดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 12 เม.ย.2561 ที่ผ่านมาความว่า “เนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษบางแห่งได้เปิดสอนปริญญาโททางพุทธศาสนาออนไลน์มาหลายปีแล้ว จึงเกิดความคิดว่า มจร น่าจะทำได้ สมมติเปิดปริญญาโทสาขาปรัชญาออนไลน์ เรียนเป็นสำรับ 8 วิชา รวม 24 หน่วยกิต เรียนสองปี เทอมละสองวิชา จบแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์อีกหนึ่งปี จำนวน 12 หน่วยกิต สามปีก็จบ วิชาที่เรียนมีดังนี้ 1. อภิปรัชญา 2. ญาณวิทยา 3. จริยศาสตร์ 4. พุทธปรัชญา 5. ปรัชญาการเมืองและสังคม 6. นิติปรัชญา 7. ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 8. ปรัชญาศาสนา

“เพื่อแยกหลักสูตรนี้ออกจากหลักสูตรปกติ คนสอนจะคือผม สอนทุกวิชา เทอมละสองวิชา สอนผ่านสื่อคือหนังสือและเทปเสียง คนสอนกับคนเรียนพบกันออนไลน์ มอบงานและซักถามกันทางนั้น การเรียนเน้นให้ผู้เรียนคุ้นเคยการอ่านงานต้นฉบับในภาษาอังกฤษ รับสักรุ่นละ 5 คน (ปีละรุ่น) หากมีคนสมัครเกิน จะมีการสอบ ผมสอบเอง” ศ.ดร.สมภาร ระบุและว่า

นี้เป็นเพียงความคิด จึงฝากให้ผู้บริหาร มจร คิดต่อด้วยว่ามีทางเป็นไปได้หรือไม่ รุ่นแรกๆ ตนอยากปั้นเอง ต่อไปคนเหล่านี้จะมาเป็นกำลังของ มจร และที่อื่น ได้คนมาแทนแล้วผมจะค่อยๆถอยออกไปดู ปริญญาเอกจะสร้างไม่ยากหากปั้นปริญญาโทมาดี”

ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ทาง มจร มีการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์เท่าทันโลกดิจิทัลโดยเริ่มไปก่อนหน้านี้ อย่างเช่นพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร บรรยายพิเศษ “วิชา ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น

Cr.Hansa Dhammahaso

Leave a Reply