งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวง ห่มผ้าแดง

วันที่ 20 พ.ย. 66  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ และพุทธศาสนิกชน  อัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระเจดีย์พระบรมบรรพต หรือ “พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง” ที่จัดขึ้นทุก ๆ ปี เนื่องในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรืองานภูเขาทอง ที่ปฏิบัติสืบสานตั้งแต่สมัย ร.๕

โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระเจดีย์พระบรมบรรพต หรือ พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง การห่มผ้า พระเจดีย์ และมหาเจดีย์ เป็นการบูชา แสดงความเคารพ ต่อ พระบรมสารีริกธาตุ ต่อพระรัตนตรัย

พิธีห่มผ้าแดง จัดขึ้นทุก ๆ ปี ในวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าจะได้ อานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยผืนผ้าที่พระบรมสารีริกธาตุ และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ

สีแดงเป็นสีแห่งมงคล เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต นอกจากนั้น สีแดงของผ้ายังเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ การได้มาถวายผ้าแดงก็เพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระเจดีย์ พระบรมบรรพต ภูเขาทอง ย่อมเกิดเป็นผลานิสงส์บันดาลความร่มเย็นเป็นสุข แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนประเทศชาติ บ้านเมือง จึงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานตราบจนปัจจุบัน

Leave a Reply