ด่วน!! ศาลออกหมายนัด “เจ้าคณะภาค” แจงเหตุปลด “เจ้าคณะจังหวัด”

วันที่ 29 เมษายน 65 หลังจากเมื่อค่ำวานนี้มีนักวิชาการพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งได้โพสต์เฟชบุ๊คเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความ “ขัดแย้ง” การปลดเจ้าคณะจังหวัดรูปหนึ่ง แม้ต้อนหลังจะมีการประณีประนอมยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด แต่คดีการฟ้องร้องยังไม่เป็นที่ “ยุติ”

ล่าสุดมีจากข้อมูลจากแหล่งข่าว เปิดเผยว่า ศาลอาญาได้นัด “จำเลย” ซึ่งเป็นพระภิกษุระดับ “เจ้าคณะภาค” รูปหนึ่ง จริง ซึ่งผู้ฟ้องเป็นพระสังฆาธิการระดับ “อดีตเจ้าคณะจังหวัด” โดยให้ไปนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาโดยกำหนดวัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 22 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น.

พร้อมกับกำชับให้ “เจ้าคณะภาค”  ดังกล่าว ผู้ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีนี้ ส่งข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 13 มิถุนายน เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป

ความขัดแย้งในวงการคณะสงฆ์นี้ เกิดขึ้นหลังจากมหาเถรสมาคมมีมติ ถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้แก่

1.พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
3.พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

พร้อมกับนี้ มหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้ง พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งที่ พระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ” วัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิม ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

เกี่ยวกับหมายนัดของศาลอาญาครั้งนี้ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า คดีนี้สืบเนื่องจากการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดที่ทับซ้อนหรือเกิดขึ้นเนื่องจากปลดเจ้าคณะจังหวัด จึงเกิดการฟ้องร้องจนเป็นที่มาของ “หมายศาล” ที่ให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาคต้องไปชี้แจงต่อศาล..

Leave a Reply