ชาวพุทธอเมริกันผิวสีในสหรัฐพลังเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 29 ม.ค.2562 ชาวอเมริกันผิวสีที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประชุมกันที่กรุงนิวเยอร์ค เพื่อรวมพลังกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนของตนเอง

Leave a Reply