คณะสงฆ์-พศ. นครปฐม เร่ง”สำรวจพระภิกษุ-สามเณร”ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19

วานนี้ ( ๘ พ.ค.๖๔ ) เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นรองประธาน ได้หารือแนวทางการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรในจังหวัดนครปฐม ที่อาจได้รับผลกระทบในด้านภัตตาหารและอื่น ๆ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแบบการสำรวจข้อมูลที่มอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ยกร่างขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่าย ขอความร่วมมือเจ้าคณะตำบลสำรวจวัดในเขตที่รับผิดชอบ แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดของแต่ละฝ่าย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

 

พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สถานการณ์อย่างนี้ คณะสงฆ์เรานอกจากช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ก็อย่าลืมพระภิกษุสามเณรในวัด ขอให้เจ้าคณะผู้ปกครอง และพระสังฆาธิการทุกระดับช่วยกัน

ด้านพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า วัดในพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก บางวัดออกบิณฑบาตไม่ได้ ต้องดูแลกันเอง ซึ่งที่ผ่านมา ในช่วงการระบาดระลอกแรก คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมก็ได้ช่วยเหลือกันและกันมา แต่ครั้งนี้ ถือว่าวิกฤติค่อนข้างรุนแรง ญาติโยมลำบากกันมาก พระภิกษุสามเณรเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น จึงขอฝากเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลช่วยกันสำรวจและลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกันและกัน โดยด่วน

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับข้อมูลการสำรวจแล้ว จะแจ้งคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเพื่อทราบและให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือวัดและภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบ ในชั้นต้นจะลงพื้นที่วัดที่ได้รับความเดือดร้อนกับเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เพื่อส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค  และในขณะเดียวกันทางคณะสงฆ์ก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนโดยตอนนี้กำลังระดมจัดหาทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อดูแลประชาชน..

Leave a Reply