โปรดเกล้าฯพระมหา”ม.สงฆ์ มจร” ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์รูปใหม่

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์ ความว่า

Leave a Reply