“วธ.” มอบประกาศนียบัตรยกย่อง “ดร.มหานิยม” ผู้ส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ที่วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย เข้ารับประกาศนียบัตรยกย่องเป็นบุคคลผู้ส่งเสริมความมั่นคงขอพระพุทธศาสนาฝ่ายนักการเมือง ของสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แทนมอบ

สำหรับการคัดเลือกมีศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณทิต นายกสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ โดยแบ่งผู้เข้ารับออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ มีจำนวน 4  รูปคือ  1.พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม  2.พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  3.พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  4.พระสุธีวีรบัณทิต หรือเจ้าคุณโชว์  และกลุ่มฆราวาสประกอบด้วยนักการเมืองและอดีตนักการเมืองคือ 1. นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี 2.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 3.นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย  และ 5. ดร.นิยม

แต่การมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีเพียงผู้เข้ารับ 2 รูป และ 2 คน เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพและติดภารกิจพื้นที่ โดยได้มีพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนได้มาชื่นชมยินดีกับดร.นิยมเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply