“พระสิวลี หลังยันย์ห้า หลวงพ่อรวย(รุ่นแรก)” อรหันต์เรียกลาภสมัยพุทธกาล สุดเข้มขลังสุดยอดมหาลาภสุดๆ!

6 ตุลาคม 2566 ขอเชิญพิธีพุทธาภิเษก วาระที่ 4 พระสิวลี หลังยันย์ห้า (รุ่นแรก) หลวงพ่อรวย อคฺคสาโร วัดมาบตาพุต จ.ระยอง ผสมมวลสารผงพรายกุมาร ลป.ทิม วัดระหารไร่

6 ตุลาคม 2566 พุทธาภิเษกวาระสุดท้าย!!…. พระสิวลี หลังยันย์ห้า หลวงพ่อรวย(รุ่นแรก) วัดมาบตาพุต โดย หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร วัดเขาไม้แดง โดยได้รับรายงานข่าวจาก วัดมาบตาพุต จ.ระยอง ในพิธีพุทธาภิเษก วาระ3″ พระสิวลี หลังยันต์ห้า หลวงพ่อรวย (รุ่นแรก) ปรากฏว่าได้มีผู้สนใจเข้ามาขอเช่าบูชาเป็นจำนวนมาก แต่ต้องผิดหวังกันทุกคน เพราะได้ถูกสั่งจองหมดแล้ว ตั้งแต่พุทธาภิเษกวาระที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2566

สำหรับกระแสความนิยมขอฃ พระสิวลี หลังยันย์ห้า หลวงพ่อรวย(รุ่นแรก) นั้น น่าจะเกิดจาก 5 ปัจจัย คือ 1.นามอันเป็นมงคลของ หลวงพ่อรวย อคคฺสาโร 2.พระสีวลีเถระ ด้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก 3.ผสมมวลสารผงพรายกุมาร ลป.ทิม วัดระหารไร่ 4.วัตถุประสงค์การจัดสร้างที่ชัดเจน และ 5.ทีมผู้จัดสร้าง “ทีมพี่เสือ” ที่นำโดย นายนิภัทร์ สมาร์ทอิมเมจ และ ป้อมสกลนคร

นอกจากนี้แล้ว ยังเกิดจากความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่า “การบูชาพระสิวลี หากผู้ใดหวังคำอธิฐาน ก็ต้องมีศีล มีสัจจะกำกับ หากมีศีลคุมใจ จิตจะมีโอกาสเกิดสมาธิ เมื่อจิตมีสมาธิจะเกิดพลังมหาศาล”

พระสิวลี หลังยันย์ห้า (รุ่นแรก) หลวงพ่อรวย
เข้าพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วถึง 3 วาระด้วยกัน ดังนี้…
วาระที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2566
วาระที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2566
วาระที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 256 ณ วัดมาบตาพุด ระยอง
เวาระที่ 4 วาระสุดท้าย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ วัดเขาไม้แดง หลวงพ่อสง่า ชลบุรี

“นายนิภัทร์ สมาร์ทอิมเมจ” ในฐานะผู้จัดสร้างในนามทีมพี่เสือ เปิดเผยว่า เหตผลที่ให้พระสิวลี หลังยันต์ห้า (รุ่นแรก) หลวงพ่อรวย รุ่นนี้ได้รับความนิยมเพราะชื่อของรุ่น วาระการออก ชื่อหลวงพ่อ รวมทั้งมวลสาร และรูปแบบ

เหตุผลที่เลือกจัดสร้างนั้น เป็นไปตามพุทธประวัติที่ว่า พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก

“การสร้างวัตถุมงคลในนามทีมพี่เสือ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ออกวัดใดก็ตาม จะสร้างให้เสร็จและเข้าในพิธีทั้งหมด หลังเสร็จพิธีสนามรถรับวัตถุมงคลได้ทันที ทำให้ผู้มีพลังศรัทธามั่นใจ” นายนิภัทร์ สมาร์ทอิมเมจ กล่าวยืนยัน

ในขณะที่ ป้อม สกลนคร บอกว่า ยันต์ห้าที่นำมาใช้ลงไว้ด้านนั้นได้สร้างตามตำรับของ หลวงปู่ทิม อิสริโก ได้อันเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ซึ่งที่มาคือในอนาคตก็ดี อดีตชาติก็ดีจะมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์มาคุ้มครองดูแลและถ่ายทอดพระพุทธศาสนา

วัตถุมงคลหลวงปู่ทิม ก็ได้อาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์มากำกับยันต์ดวงนี้ไว้เผื่อที่เราบูชาติดตัวสามารถคุ้มครองอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย.

ยันต์ห้าประกอบด้วย 1.หัวใจ อิติปิโส 2.นะโมพุทธายะ คือ คาถา พระเจ้า 5 พระองค์ 3.มี ตัว นะ อยู่ตรงกลาง มี มะ อะ อุ อยู่ด้านข้าง และ 4.ปิดท้ายด้วย นะ มะ พะ ทะ

”ยันต์ห้า นี้จะอยู่ด้านหลังเหรียญของหลวงปู่ทิม เป็นส่วนใหญ่ซึ่งต่างให้การยอมรับในความพุทธคุณที่เข็มขลังมาช้านาน ผู้ที่นำไปใช้ต่างมีประสบการณ์ต่างๆ แคล้วคลาด โชคลาภ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง” ป้อม สกลนคร กล่าว

พระสิวลี หลังยันย์ห้า หลวงพ่อรวย(รุ่นแรก) ปลุกเสกโดย สุดยอดพระเกจิเเห่งเมืองสยาม โดยมีพระเกจิคณาจารย์แห่งความเมตตา เสกโภคทรัพย์ นะรวยๆ รวมพุทธภิเษกทั้ง 9 รูป ดังนี้

1.พระครูสุขุมธรรมธาดา หรือ หลวงพ่อรวย อคฺคสาโร อายุ 89 พรรษา 65 วัดมาบตาพุด จ.ระยอง

2.พระครูนิวาตธรรมาทร หรือ หลวงพ่อยูร สคารโว
อายุ 82 ปี 62 พรรษา วัดพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

3.หลวงปู่เปลว (จรูญ กตปุญฺโญ) วัดเจ็ดลูกเนิน จ.ระยอง

4.หลวงพ่อสิงห์​ ฐิตจิตฺโต​ วัดเขาหวายจ.ระยอง

5.พระครูประโชติปัญญากร หรือ หลวงพ่อคูณวรปญฺโญ อายุ72ปี47พรรษา เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

6.หลวงพ่อชำนาญ ปภสฺสโร วัดบ่อทอง

7.หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร วัดเขาไม้แดง

8.หลวงปู่สมาน สุธมฺโม อายุ 91 ปี 28พรรษา
ที่พักสงฆ์ เขายางหัก จ.ราชบุรี

9.พระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

ในส่วนของพลังศัรทธาของ พระครูสุขุมธรรมธาดา หรือ หลวงพ่อรวย อคคฺสาโร เจ้าอาวาสแห่งวัดมาบตาพุด เป็นที่ประจักษ์ต่อลูกศิษย์ว่า ท่านคือพระผู้ซึ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นพระนักพัฒนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวมาบตาพุด จ.ระยอง

หลวงพ่อรวย เป็นศิษย์สายตรงของพระครูวิจารณ์ธรรมกิติ หรือที่สาธุชนรู้จักกันในนาม หลวงปู่หิน วัดหนองสนม ยอดพระเกจิ คณาจารย์ผู้เรืองเวทย์แห่ง จ.ระยอง ซึ่งกิตติศัพท์คำร่ำลือด้านพระเวทย์นี้ เรียกได้ว่าเข้มขลังเป็นยิ่งนัก

โดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรีถึงขนาดที่ว่าหากใครมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หินไว้ติดตัวเชื่อกันว่า “ไม่มีวันเสียเลือดเสียเนื้อให้ใครแม้แต่แมลงวันก็ไม่มีโอกาสได้ตอมเลือด”

ด้วยเพราะท่านได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมมาจากหลวงปู่สังข์เฒ่า วัดเก๋งจีน ปรมาจารย์ผู้เรืองเวทย์แห่ง จ.ระยอง และเป็นปู่แท้ๆ ของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก อีกที

สำหรับผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวการจัดสร้างวัตถุมงคลทุกรุ่นทุกพระเกจิของ “ทีมพี่เสือ” ได้ที่…https://www.facebook.com/groups/1242269399567579/?ref=share_group_link

ชมคลิป.. พิธีพุทธาภิเษก วัดมาบตาพุด จ.ระยอง https://youtu.be/DjaUqZ8Jzx8

Leave a Reply