“อธิการบดีมจร”อุดหนุนหลวงพ่อพยอม ซื้อมะม่วงถวาย”ผู้บริหาร-พระนิสิต”

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มอบปัจจัยจำนวน 2,000 บาท แก่เจ้าหน้าที่โรงครัว เป็นธุระจัดซื้อมะม่วงเพื่ออุดหนุนโครงการ “ผลไม้กระจายบุญ” ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี มาจัดถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นิสิต ที่หอฉัน มจร ช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด

ในการนี้พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้ร่วมทำบุญถวายมะม่วงพันธุ์เขียวใหญ่ จำนวน 50 ก.ก. ด้วย

Leave a Reply