มส.สั่งห้ามใช้พื้นที่วัด – ธรณีสงฆ์ ปลูกกัญชา “เข้มพระภิกษุสามเณรงดเสพ” เว้นเพื่อรักษาโรคตามแพทย์สั่ง

วันที่ 30 มิ.ย. 65  ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส.มีมติห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง กระท่อม ระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 พ.ศ.2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิ.ย.2565  กำหนดให้กัญชา หรือกัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเกท 5 เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ ไม่ใช่สารเสพติดอีกต่อไป จากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลให้พระภิกษุสามเณร ซึ่งอาจใช้โอกาสนี้เพาะปลูก หรือเสพกัญชา กัญชง หรือกระท่อม โดยสำคัญผิดว่าทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย ใครก็สามารถทำได้ เพราะไม่ได้เป็นยาเสพติดให้โทษตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า จากประเด็นดังกล่าวได้ ปรากฏนัยสำคัญในมหาปเทส 4 หมวดที่ 2 เฉพาะในทางพระวินัย ดังนี้ 1.สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) สิ่งนั้นไม่ควร 2.สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) สิ่งนั้นควร 3. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) สิ่งนั้นไม่ควร 4. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร(กัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) สิ่งนั้นควร

ดังนั้นการเสพกัญชา กัญชง หรือกระท่อม ถึงแม้ว่าพระวินัยไม่ระบุไว้ชัดเจนว่า เป็นการทำผิดพระวินัย แต่กัญชา กัญชง ใบกระท่อม เป็นสิ่งมึนเมา ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อาจนำมาซึ่งการกระทำผิดพระวินัยได้ และเป็นโลกวัชชะ (โทษทางโลก ชาวโลกติเตียน) จึงเห็นว่าไม่เหมาะกับสมณสารูป ซึ่งเป็นสมณเพศ หรือเพศบรรพชิต อยู่ในฐานะปูชนียบุคคลที่ชาวพุทธให้ความเคารพกราบไหว้ ไม่ควรมีอาจาระเยี่ยงคฤหัสถ์ มส.จึงมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้ 1.ห้ามวัดทุกวัดใช้พื้นที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ เพาะปลูกกัญชา กัญชง ใบกระท่อม 2.ห้ามพระภิกษุสามเณร เสพกัญชา กัญชง ใบกระท่อม เว้นแต่เป็นการบำบัดรักษาโรคตามแพทย์สั่ง 3. มอบพศ.แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้คณะสงฆ์ในปกครองปฏิบัติตามมติมส.ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

ขอบคุณ : หนังสือพิมพ์มติสวรรค์ -สำนักงานพุทธฯ

Leave a Reply