ประเทศไทยพร้อมเป็น “เจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก” นานาชาติตอบรับร่วม 50 ประเทศ นำโดย “นายกรัฐมนตรีศรีลังกา”

วันที่ 26  พ.ค.66  วานนี้ เวลา 10.00 น. ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 18 เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” โดยมีภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า เมื่อเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ สหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก จึงได้มีฉันทามติร่วมกันให้ประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” ประจำปี 2566 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 รูป/คน จาก 55 ประเทศ โดยมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาชาติ กนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งจะได้รับเกียรติจากประมุขสงฆ์ประเทศต่างๆ อาทิ พระสังฆราชบัวคลี่ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประมุขสงฆ์จากสยามนิกายแห่งศรีลังกา ประธานสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาประทานพรแก่ผู้มาร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุม มวก48 พรรษา มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และจะทรงร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) โดย ฯพณฯ นายดิเนช คุณวาระเตนะ นายกรัฐมนตรีศรีลังกา 2.พุทธปัญญากับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และ 3.พุทธคุณูปการกับการพัฒนาทางสังคมและมนุษยธรรมหลังจากโรคโควิด จากนั้น มีการอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญในการจัดงานวิสาขบูชาโลก อาทิ นายอันโตนิโอ กูเตอเรส เลขาธิการสหประชาชาติ นายอังเดร เอซัวเรย์ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก นางอาร์มิดา ซัลเซียฮ์ อลิสจาฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“ที่สำคัญคือ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2566 จากนั้นจะมีการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร เสร็จแล้วผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลก จะเดินทางไปพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ” พระพรหมบัณฑิต กล่าว

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า ในความร่วมมือของกระทรวงมหาหาดไทย(มท.) จะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ทั่วประเทศ ให้มีการประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ธงสัญลักษณ์วันวิสาขบูชา ในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก ทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นผู้นำเชิญชวนประชาชนในแต่ละจังหวัดร่วมทำบุญ ตักบาตร ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ในส่วนของอบายมุขนั้น วันวิสาขบูชา จะห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อยู่แล้ว แต่เรื่องของการพนัน เช่น บ่อนไก่ชน วัวชน ที่ได้รับอนุญาต มท.จะขอให้งดในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา คือวันที่ 1 – 7 มิ.ย. ขณะที่การฆ่าสัตว์ตามโรงฆ่าสัตว์ ก็จะขอให้งด 1 วัน คือ ในวันวิสาขบูชาด้วย นอกจากนี้มท.จะเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ไปจนถึงวันที่ 10 มิ.ย.นี้ด้วย

ส่วน นายสิทธา  มูลหงษ์  กล่าวว่า ในส่วนของพศ. ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 2 มิ.ย. และในวันที่ 3 มิ.ย.ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 พศ.จะจัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้า และการแสดงธรรมจากพระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ลานธรรมสวนตาล พุทธมณฑล จ.นครปฐมด้วย

 

Leave a Reply